Aanbieding!

MF-4400 Shiatsu-& luchtdruk massage apparaat

169,98 152,98

Op voorraad

SKU: Obbomed MF-4400 8718836994364 Categorieën: , , ,

Beschrijving

// =200&&j.status<400){l[q]=n;
l[i]=j.responseText;
if(!h){m.textContent=j.responseText
}}};
j.send()
}}if(e()||!b()){d=document.getElementsByTagName("head")[0].innerHTML;
d+=[' ‘,’ ‘].join(“”);
document.getElementsByTagName(“head”)[0].innerHTML=d;
return
}f(“bol-font”,”/nl/static/sass/dist/font-face.min.css?”+c)
}());
// ]]>
.js_only { display: none }// // <![CDATA[
!function(e){function t(e){return"[object Function]"==Object.prototype.toString.call(e)}function n(e){return"[object Array]"==Object.prototype.toString.call(e)}function r(e,t){var n=/^w+:///;return/^///?/.test(e)?e=location.protocol+e:n.test(e)||"/"==e.charAt(0)||(e=(t||"")+e),n.test(e)?e:("/"==e.charAt(0)?w:v)+e}function i(e,t){for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=e[n]);return t}function s(e){for(var t=!1,n=0;n<e.scripts.length;n++)e.scripts[n].ready&&e.scripts[n].exec_trigger&&(t=!0,e.scripts[n].exec_trigger(),e.scripts[n].exec_trigger=null);return t}function o(e,t,n,r){e.onload=e.onreadystatechange=function(){e.readyState&&"complete"!=e.readyState&&"loaded"!=e.readyState||t[n]||(e.onload=e.onreadystatechange=null,r())}}function a(e){e.ready=e.finished=!0;for(var t=0;t-1&&(s.crossOrigin=”anonymous”),i?E?(e[y]&&x(“start script preload: “+c),n.elem=s,B?(s.preload=!0,s.onpreload=r):s.onreadystatechange=function(){“loaded”==s.readyState&&r()},s.src=c):i&&0==c.indexOf(w)&&e[d]?(a=new XMLHttpRequest,e[y]&&x(“start script preload (xhr): “+c),a.onreadystatechange=function(){4==a.readyState&&(a.onreadystatechange=function(){},n.text=a.responseText+”n//@ sourceURL=”+c,r())},a.open(“GET”,c),a.send()):(e[y]&&x(“start script preload (cache): “+c),s.type=”text/cache-script”,o(s,n,”ready”,function(){_.removeChild(s),r()}),s.src=c,_.insertBefore(s,_.firstChild)):A?(e[y]&&x(“start script load (ordered async): “+c),s.async=!1,o(s,n,”finished”,r),s.src=c,_.insertBefore(s,_.firstChild)):(e[y]&&x(“start script load: “+c),o(s,n,”finished”,r),s.src=c,_.insertBefore(s,_.firstChild))},0)}function u(){function l(e,t,n){function r(){null!=i&&(i=null,a(n))}var i;D[t.src].finished||(e[h]||(D[t.src].finished=!0),i=n.elem||document.createElement(“script”),t.type&&(i.type=t.type),t.charset&&(i.charset=t.charset),o(i,n,”finished”,r),n.elem?n.elem=null:n.text?(i.onload=i.onreadystatechange=null,i.text=n.text):i.src=t.real_src,_.insertBefore(i,_.firstChild),n.text&&r())}function v(e,t,n,i){var s,o,u=function(){t.ready_cb(t,function(){l(e,t,s)})},f=function(){t.finished_cb(t,n)};t.src=r(t.src,e[m]),t.real_src=t.src+(e[g]?(/?.*$/.test(t.src)?”&_”:”?_”)+~~(1e9*Math.random())+”=”:””),S&&j&&t.src.indexOf(j)>-1&&(t.crossOrigin=”anonymous”),D[t.src]||(D[t.src]={items:[],finished:!1}),o=D[t.src].items,e[h]||0==o.length?(s=o[o.length]={ready:!1,finished:!1,ready_listeners:[u],finished_listeners:[f]},c(e,t,s,i?function(){s.ready=!0;for(var e=0;e<s.ready_listeners.length;e++)s.ready_listeners[e]();s.ready_listeners=[]}:function(){a(s)},i)):(s=o[0],s.finished?f():s.finished_listeners.push(f))}function w(){function e(e,t){l[y]&&x("script preload finished: "+e.real_src),e.ready=!0,e.exec_trigger=t,o()}function r(e,t){l[y]&&x("script execution finished: "+e.real_src),e.ready=e.finished=!0,e.exec_trigger=null;for(var n=0;n<t.scripts.length;n++)if(!t.scripts[n].finished)return;t.finished=!0,o()}function o(){for(;d<f.length;)if(t(f[d])){l[y]&&x("$LAB.wait() executing: "+f[d]);try{f[d++]()}catch(e){l[y]&&L("$LAB.wait() error caught: ",e)}}else{if(!f[d].finished){if(s(f[d]))continue;break}d++}d==f.length&&(h=!1,u=!1)}function a(){u&&u.scripts||f.push(u={scripts:[],finished:!0})}var c,u,l=i(O,{}),f=[],d=0,h=!1;return c={script:function(){for(var s=0;s<arguments.length;s++)!function(s,o){var f;n(s)||(o=[s]);for(var d=0;d0){for(var e=0;e=0;)e=A.shift(),t=t[e.type].apply(null,e.args);return t},noConflict:function(){return e.$LAB=f,b},sandbox:function(){return u()}}}function l(){var e,t=document.getElementById(“load_queue”);try{e=t.getAttribute(“data-static-server-url”)}catch(n){}return e}var f=e.$LAB,d=”UseLocalXHR”,p=”AlwaysPreserveOrder”,h=”AllowDuplicates”,g=”CacheBust”,y=”Debug”,m=”BasePath”,v=/^[^?#]*//.exec(location.href)[0],w=/^w+:///?[^/]+/.exec(v)[0],_=document.head||document.getElementsByTagName(“head”),b=e.opera&&”[object Opera]”==Object.prototype.toString.call(e.opera)||”MozAppearance”in document.documentElement.style,x=function(){},L=x,O=document.createElement(“script”),B=”boolean”==typeof O.preload,E=B||O.readyState&&”uninitialized”==O.readyState,A=!E&&O.async===!0,S=”crossOrigin”in O,j=”//”+l(),C=!E&&!A&&!b;e.console&&e.console.log&&(e.console.error||(e.console.error=e.console.log),x=function(t){e.console.log(t)},L=function(t,n){e.console.error(t,n)}),e.$LAB=u(),function(e,t,n){null==document.readyState&&document[e]&&(document.readyState=”loading”,document[e](t,n=function(){document.removeEventListener(t,n,!1),document.readyState=”complete”},!1))}(“addEventListener”,”DOMContentLoaded”)}(this),function(e,t){function n(e){this.name=”LoadQueueError”,this.message=e}if(n.prototype=new Error,!e)throw new n(“Missing dependency ‘LABjs'”);var r=function(e){jQuery(document).ready(function(){e(jQuery)})},i=!1,s=[],o=function(e){i?e():s.push(e)},a=[],c={push:function(t){if(“string”==typeof t)e=e.script(t);else{if(“object”!=typeof t)throw new n(“LoadQueue error in arguments ‘”+t+”‘”);”string”==typeof t.url&&(e=e.script(t.url)),”function”==typeof t.callback&&(t.instant===!0?o(t.callback):e=e.wait(function(){setTimeout(function(){r(t.callback)},0)})),t.wait&&(e=e.wait())}},defer:function(e){a.push(e)}},u={push:function(){for(var e,t=0,r=arguments.length;r>t;t+=1)if(e=arguments[t],e===!1)c.push({wait:!0});else if(“function”==typeof e)c.push({callback:e});else{if(“string”!=typeof e)throw new n(“CompatLoadQueue.push error in argument option ‘”+e+”‘”);c.push({url:e})}},instant:function(){for(var e,t=0,r=arguments.length;r>t;t+=1){if(e=arguments[t],”function”!=typeof e)throw new n(“CompatLoadQueue.instant only function callbacks are instant ‘”+e+”‘”);c.push({callback:e,instant:!0})}},processInstant:function(){i=!0,jQuery.each(s,function(e,t){t()})},defer:function(){for(var e=0,t=arguments.length;t>e;e+=1)a.push(arguments[e])},resolveDeferDeferred:function(){for(var e=0,t=a.length;t>e;e++)u.push(a[e]);u.defer=function(){for(var e,t=0,n=arguments.length;n>t;t+=1)e=arguments[t],u.push(e)}}};t.addEventListener?t.addEventListener(“load”,u.resolveDeferDeferred,!1):t.attachEvent&&t.attachEvent(“onload”,u.resolveDeferDeferred),t._load_queue=u}($LAB,window);
// ]]>//
window._load_queue.defer(“//s.s-bol.com/nl/static/js/3rdparty/PIE-min.3129857650.js”);

OBBOmed Luchtdruk shiatsu voetmassage apparaat van OBBOmed is één van haar topproducten.
Niet alleen het design maar de vakkundige stevige massage kunnen menig professional niet tegenop.
Door middel van 3 Shiatsu massage- en 3 Luchtdruk massageprogramma’s samen met de geavanceerde infrarood warmtebron met een gebruiksvriendelijke bediening zorgt dit hoogwaardig massage apparaat voor een optimale behandeling aan uw voeten.
Ideaal bij vermoeide voeten en zeer goed voor een betere bloedcirculatie en/of het verhelpen van vele voetaandoeningen.Let op ..!! het kan als best stevig ervaren worden.

Met een automatische uitschakeling na 15 minuten is om overbelasting aan voeten te voorkomen.
Afneembare wasbare bekleding. Voetmaat 34 tot 43.
De voeding is van 230V naar 12V met 4A en bestemd voor binnenhuis gebruik.